مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

احساس مي كنم مشيت الهي اختيار رااز انسان سلب كرده و ديگر نمي تواند درسرنوشت خود تغيير ايجاد كنم. در اين باره توضيح بفرماييد.
باتوجه به تحول و توسعه همه جانبه، دين چگونه مي تواند با نيازهاي هر عصري مطابقت كند؟
از نظر اسلام چرا تناسخ ارواح باطل است؟
بين دين و سياست چه رابطه اي وجود دارد؟
آيا اسلام با دموكراسي سازگاري دارد؟
آيا اين مطلب صحيح است كه بعضي از حيوانات در روز قيامت به بهشت مي روند؟
آيا اسلام مومنان را مقيد به پذيرش خواست اكثريت مي كند؟
چرا شيعه قائل به بطلان تثليث است؟
قلمرو دين در زندگي تا چه حد است؟
چرا خداوند از صفاتي مثل ظلم و غيره مبرا است؟
آيا انسان توانايي پذيرش ادراك جهان ديگر را دارد؟
داستان حي بن يقظان چيست؟
  1. 1010 از 4632