مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با اين كه قيامت را نديده ايم چگونه در مورد آن صحبت مي كنيم؟
حكم يهوديان در رابطه با بهشت و جهنم، چگونه است؟
شغل خداوند قبل از آفرينش جهان هستي چه بود؟
آيا حلول روح و حيات پنجاه هزار ساله ء روح، واقعيت دارد؟
كتابي درباره بحث بدعت در اسلام معرفي كنيد؟
آيا پيدايش انسان همزمان با خداوند بوده است؟ توضيح بدهيد.
آيا حركت جوهري ملاصدرا درباره انسان نيز صادق است؟در آن صورت آيا با اختيار انسان منافات ندارد؟
تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاي سياسي را بيان كنيد.
چرا بايد انسان هايي پله ء ترقي ديگران و ماندگار شدن نام آنها بشوند، ولي هيچ نامي از آنها باقي نماند؟
چرا اسلام در سرزميني كه منحطترين فرهنگ را داشت، نازل شد؟
ديدگاهها نظريه ويتگنشتاين است كه در آن مي گويد معرفت آدمي تابع نحوه معيشت اوست را بيان فرماييد؟
چرا خداوند اول حضرت آدم(ع) را آفريد، بعداز باقيمانده گل آدم، حوا(ع)را آفريد آيا خداوند با اين عمل، بين زن و مرد تفاوت قائل شده است؟
  1. 1016 از 4632