مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر پيامبران معصومند، چرا حضرت داوود(ع)بنابر فرموده قرآن در امرقضاوت عجولانه قضاوت كرد و مرتكب خطا شد؟
حضرت ابراهيم(ع) چه ديني داشت؟
روز قيامت چگونه است؟
اگر خدا را در هر مكاني صدا مي كنيم مي شنود و ائمه هم در هر مكاني مي شنوندپس فرق خدا با بنده چيست؟
آيا مدد نخواستن از ائمه و فقط از خدا استعانت خواستن گناه است؟
لعنت فرستادن به خلفا به دليل غصب حق حضرت علي(ع) چه حكمي دارد؟
فلسفه وجود امام(ع) در زمان غيبت چيست؟
نظر اهل سنت درباره ائمه(ع) چيست؟
حكم مرتد در اديان ديگر چيست؟
اعدام مرتد، چه نقشي در سعادت وي دارد؟
ازديدگاه ائمه(ع) آشنايي با عقايد اهل تسنن به منظور مناظره، چگونه است؟براي تحكيم اعتقادات چطور؟
علي(ع) مي فرمايد: (حق را بشناس تا به وسيله آن اهلش را بشناسي). چگونه حق را مي توان شناخت؟ آيا با واسطه اشخاص مي توان حق را شناخت؟
  1. 1020 از 4632