مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بين عدل الهي و علم پيشين او تعارضي وجود ندارد؟
اگر شيطان نبود آيا چون انسان مختار است لزومي به موجودي بود تا او راگمراه كند؟
براي انتخاب دين، از كجا بفهميم كه كدام مذهب و دين حق است؟
نظر اهل تسنن در مورد ظهور امام زمان(عج) چيست؟ آن را با نظر شيعيان مقايسه كنيد.
چگونه مي توان جوانان را درباره ولايت فقيه توجيه كرد؟
علم كلام شامل چه مباحثي است و پيش نيازهاي لازم براي ورود به اين علم چيست؟
معناي رجعت را توضيح دهيد.
آيا خداوند به خاطر دادن بعضي از نعمات خوب در گناه كار شدن افراد موثرنيست؟
دين حضرت ابراهيم(ع) چه بود؟
دين حضرت آدم(ع) و حوا(ع) چه بود؟
معيار رستگاري در دنياي آخرت و رفتن به بهشت چيست؟
مسأله رجعت امام زمان(عج) را كاملا توضيح بفرماييد.
  1. 1025 از 4632