مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا عقل انسان فقط مي تواند در مسائل كلي نظر دهد و نمي تواند وارد جزئيات شود؟
با توجه به روايت امام صادق(ع) كه (ولد الحيض دشمن اهل بيت است) چگونگي ارتباط گناه والدين حين انعقاد نطفه و مجازات فرزند را بيان كنيد؟
كسي كه ولايت فقيه را قبول ندارد آيا به مسأله امامت او خللي وارد مي شود؟
چطور مي توان وجود حضرت مهدي(عج) را اثبات كرد؟
چطور ميتوان عصمت پيامبر و ائمه را بطور قطع ثابت نمود؟
چطور مي توان وجود پيامبر و معصومين ديگر را ثابت نمود؟
چطور ولايت و حقانيت حكومت معصومين را ميتوان ثابت كرد؟
بر چه اساسي خداوند را عادل مي خوانيم؟
از كجا بدانيم كه خلقت اين جهان به بهترين وجه صورت گرفته است؟
چطور مي توان عدم ماديت و بي نيازي مطلق خدا را اثبات كرد؟
فلسفه ظهور امام زمان(عج) چيست؟
منابع معتبر براي شناخت اسلام و مذهب شيعه چيست؟
  1. 1041 از 4632