مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نحوه زندگي و معيشت جن و دين آنها چه مي باشد به انسانها آسيب ميرسانند وآيا داراي رهبر مي باشند؟
گريه يعني چه؟ مزايا و فوايد آن چه از نظر فيزيولوژي و معنوي چه مي باشد؟
اهل اعراف چه كساني بوده و اگر بخشيده شوند باعث جسارت در گناهان بندگان نمي شوند؟
كيفيت محاسبه پيروان اديان قبل و بعد از اسلام و در حال حاضر توضيح دهيد؟
چرا در زمان پيامبر هم حقوق كنيزان و بردگان رعايت نمي شده است؟
شب اول قبر انسانهايي كه مفقود بوده يا دير به خاك سپرده مي شوند چه زماني است؟
لطفأ با مثالهاي ساده درباره اشاعره و معتزله كمي توضيح دهيد؟
علم فلسفه يعني چه و موضوع مورد بحث آن چيست؟
با توجه به آيه فمن يعمل مثقال چگونه مي توان گفت نماز كليد بهشت است؟
آيا ولايت فقيه يك مسئله اعتقادي است يا تقليدي؟
انتظار فرج يعني چه؟
اهميت توحيد از نظر عقلي چيست؟
  1. 1047 از 4632