مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ادعاي اينكه امام زمان صورت وجودي خداست درست است؟
كسي كه خدا و معاد را قبول ندارد چگونه مي توان معاد را براي او ثابت كرد؟
با توجه به آيه 42 سوره آل عمران حضرت فاطمه زهرا(س) برتر است يا حضرت مريم(س)؟
از لحاظ شرعي و ديني ادعاي داشتن قوه متافيزيك از طرف بعضي افراد صحيح است يا نه؟
منظور از آتش جهنم چيست؟ و نوع عذاب در آنجا چگونه است؟
چرا پيامبر در ابتدا به سوي خانه خدا نماز نخواند؟ و قبله اول مسلمين كجابود ؟
آيا امام زمان(عج) از كارهاي خوب و بدي كه ما انجام مي دهيم آگاهي دارد؟
از صفات خداوندي و تأويل آن در خارج چند مورد بنويسيد.
چرا معجزات الهي در زمان ما كمتر مشاهده مي شود و اكثر آنها زمان پيامبر(ص)رخ داده اند؟
آيا علت معجزه قوانين طبيعي كشف نشده است و در اثر پيشرفت علم آيا امكان دارد علت معجزه كشف شود و اگر نه چگونه است در طبيعت امور ماوراي آن وارد مي شود؟
با دلائل محكم و قانع كننده حقانيت شيعه 12 امامي را براي من ثابت كنيد.
آيا توحيد ذات همان اعتقاد به يگانگي خداست؟
  1. 1052 از 4632