مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

2- آيا سُني ها نجس هستند ؟
مسلماني بزور شمشير و طمع در غنائم پيش رفت و مسلمانان صدر اسلام ايمان نداشتندو پيغمبر را به پيغمبري نمي شناختند .
مسلماني بزور شمشير و طمع در غنائم پيش رفت و مسلمانان صدر اسلام ايمان نداشتندو پيغمبر را به پيغمبري نمي شناختند .
مهمترين مشكلات مسلمانان در مدينه چه بود؟
چرا بعضي مسلمانان كه به خدا ايمان دارند، گناه هم انجام مي دهند؟
وظيفه ما در موقعيّت كنوني چيست؟
مسلمانان در چه اعتقاداتي مشترك هستند؟
رفت و آمد مسلمان يا مسيحي چگونه است؟
آيا دليلي براي ترس مسلمانان و مسيحيان از يكديگر وجود دارد؟
مسيح به معناي مسح كننده يا مسح شده از چه رو بر عيسي اطلاق شده است ؟
خداوند چرا نصاري را بر جهان مسلط كرده است با آنكه دين آنها باطل است ؟
آيا عقيده مسيحيان درباره روح القدس شرك نيست ؟
  1. 1059 از 4632