مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مسلماني بزور شمشير و طمع در غنائم پيش رفت و مسلمانان صدر اسلام ايمان نداشتندو پيغمبر را به پيغمبري نمي شناختند .
علت نامگذاري مسيحيان به نصاري چيست ؟
روند تغيير انديشه ي مسيحي چگونه بوده و به چه دليل اين دين دچار تحريف شده است؟
مسيحيت و يهوديت حقيقي چه بوده است ؟
با توجه به اين كه رفتار برخي مسيحيان ، بهتر از بعضي از مسلمانان است ،چرا وعده جهنم به آنان داده شده است ؟
چرا با اينكه مسيحيت كنوني به انحراف و خرافه كشيده شده در جهان گسترش يافته و در مقابل، اسلام، كه آيين صحيح و بدون انحرافي است، نفوذ و گسترش كمي كرده است؟
معارف اسلامي چه مراتبي دارد؟
آيا انديشه معتزله با انديشه شيعه نزديك است ؟
آيا متوسّل شدن به معجزه پيامبران براي شناسائي خداوند است؟
مكتب اصالت العمل چه مي گويد و روش آنها در تحليل مسائل فلسفي چيست ؟
نقاط مشترك مكاتب اقتصادي چيست؟
چگونه برخي از مكاتب انحرافي در ميان ملتها از پيشرفت برخوردارند؟
  1. 1060 از 4632