مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره تعزیه خوانی چیست
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره شمع روشن کردن در شام غریبان امام حسین علیه السلام
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی در باره استفاده از عَلَم چیست
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پوشیدن جوراب به رنگ پا
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پوشیدن جوراب ساتر چیست
پاسخ آیت الله سیستانی درباره گذاشتن روسری از زیر چادر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره صحبت مستقیم زن با نامحرم
پاسخ آیت الله سیستانی درباره استفاده از بیت المال در امورات شخصی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی در باره مس آیات قرآن از صفحه موبایل
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی در باره شک در ضرری بودن روزه در حال بارداری یا شیردهی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تفاوت حکم روزه و نماز مسافر در حد ترخص
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی در باره سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان
  1. 107 از 4632