مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عوامل انحراف انسان از مسير عبوديّت چيست؟
آيا برخورداري انسان ها از امكانات مختلف مادّي موجب نمي شود كه برخي به تكامل معنوي لازم نرسند؟
آيا اختلاف در جامعه اوّليه انساني مولود ابزار توليد بود يا خير؟
آيا در ابتداي مرغ خلق شد يا تخم مرغ؟
اوّلين مخلوق خداوند چه بود؟
اگر ماشيني خراب از آب درآيد دليل بر اين است كه سازنده آن در ساختن آن اشتباهي مرتكب شده است . آيا در خلقت انسان هايي كه ناقص هستند اشتباهي رخ داده است؟
چرا در جامعه انساني ، انسان ها برخلاف حيوانات ، كه براساس قانون تنارع بقا زندگي مي كنند ، حق ندارند انسان ضعيف تر از خود را از بين ببرند؟ و بايد از قانون تعاون بقا پيروي كنند؟
منظور از امانت الهي كه برعهده انسان گذاشته شده چيست؟
انسان از چه چيز خلق شده است؟
فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي كه خداوند خواهد آفريد بر روي زمين باعث فساد و خونريزي خواهد مي كنند؟
يكي از اسرار مهمّ خلقت را بازگو كنيد؟
آيا موجودات براي بهره گيري انسان خلق شده اند؟
  1. 1071 از 4632