مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی احتمال پاک شدن از عادت قبل از طلوع فجر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سرمایه گذاری در بانک های سایر کشور های اسلامی و دریافت سود
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره گرفتن سود از بانک های غیر مسلمان
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم دریافت سود سپرده موقت در صورت بالاتر بودن میزان تورم یا کمتر بودن آن
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم دریافت وام از بانک های خارجی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نگاه کردن به موی زنان در فیلم
پاسخ آیت الله خامنه ای دیدن زنان بی حجاب
پاسخ آیت الله خامنه ای وظیفه بزرگ کردن دختر توسط مرد
پاسخ آیت الله خامنه ای در باره شرکت زنان در دانشگاه مختلط
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حجاب زنان پیر
پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره رقص چیست
  1. 108 از 4632