مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا امت اسلام، بعد از پيامبر، رشد فكري لازم براي حفظ اصول اسلام را داشت؟
چه ضرورتي در رفع ابهام تصادف در اصول بنيادين جهان هستي وجود دارد؟
تقا ضا مندم جهت آشنائي بيشتر يا اصول دين و فروع دين مسا ئل مذهبي و همچنين رفع شبهات نرم افزاري ديني را براي اينجانب معرفي نمائيد ؟ (در صورت امكان يك يا دو نرم افزار نيز براي اينجانب ارسال نما ئيد )
هل الرجوع لعلم الفقيه في الأصول يعتبر تقليداً؟
ما هو المائز بين كون المسألة من أصول الدين أو فروعه؟
معيار تشخيص توحيد از شرك چيست ؟
اصول دين با اصول مذهب چه تفاوتي دارد؟
اگر شيعه چيزي جز اسلام نيست، چرا اصول دين از اصول مذهبّ جداست؟
خواهشمند است آيه يا حديثي را كه دقيقاً مؤيد اصول دين پنجگانه به اين ترتيب كه در كتب اعتقادي شيعه به آن اشاره شده است را با ذكر منبع معتبر مطرح بفرمائيد؟
دسته بندي اصول دين بر چه ميزاني است ؟
با توجه به اينكه اصول عقايد بايد با قلب گره بخورد و از طرفي از علومي است كه واجب است آن را ياد بگيريم، حال اگر اين علم را هم مانند ساير علوم ياد گرفتيم، آيا حق آن را در حد وجوب ادا كردهايم؟

فرق بين اجتهاد و قياس چيست؟
  1. 1086 از 4632