مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا براي امام كه از پيغمبر مقامش كمتر است از غيب دستور مي رسد امّا براي پيغمبران وحي مي آمد و علم غيب نداشتند ؟
اگر حضرت علي ( عليه السلام ) از غيب و علم آن بهره مند بود پس چرا بعضي از كارگزاران حضرت افرادي مناسب نبودند . آيا حضرت علم به اين مسئله نداشت ؟
آيا امامان ( عليهم السلام ) به بهشتي بودن خود يقين داشتند يا نه ؟ اگر يقين داشتند پس چرا اين همه عبادت مي كردند ؟
علم غيب چيست و به چه كساني داده مي شود ؟
چرا ائمه اطهار ( عليهم السلام ) در مقابل دشمن خود معجزه نشان نمي دادند تا آنها بر حّق بودن ائمه ( عليهم السلام ) را بفهمند ؛ و از ظلم و جور نسبت به آنها خودداري كنند ؟
آيا از راه معجزات ائمه ( عليهم السلام ) مي توان به وجود خداوند پي برد ؟
آيا متوسّل شدن به معجزه پيامبران براي شناسائي خداوند است ؟
آيا منظور از حقائق پوشيده جهان معجزه و كارهاي خارق العاده است ؟
آيا كارهاي مرتاضان را مي توان معجزه دانست ؟
شفا يافتن يك مفلوج در حرم مطهر حضرت امام رضا ( عليه السلام ) ممكن است دليل بر امامت آن حضرت نباشد ؟
اگر ائمه ( عليهم السلام ) داراي معجزه بودند چرا امام حسين ( عليه السلام ) آب از زمين استخراج نكرد ؟
چرا پيامبران يا ائمه اطهار ( عليهم السلام ) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلاً امام حسين ( عليه السلام ) كشته شد ؟
  1. 1100 از 4632