مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا پيامبران اولوالعزم به اين نام ناميده شده اند؟
چرا برخي پيامبران را اولوالعزم ناميده اند؟
چرا حضرت آدم از پيامبران اولوالعزم نمي باشد؟
آيا پيامبران و امامان در گناه نكردن ومعصوم بودن مجبور بوده اند؟
باتوجه به اينكه پيامبران وامامان خود را از افراد باايمان ومعصوم بوده اند واهل مناجات وعبادت بوده اند پس چرا مي گويند : ثواب اين نماز يا قزائت را به يكي از امامان يا پيامبران اهدا مي كنيم ؟ آيا واقعا ًپيامبران وامامان به ثواب اهدائي نمازها وقرائت قرآن ما نياز دارند؟
پيامبران و امامان((عليهم السلام)) كه از دانش بيكران الهي برخوردار بوده اند، چرا كاشف قوانين و پايه گذار علوم نبوده اند؟
اگر پيامبران و امامان معصوم هستند پس مقصود از گناه و لغزش كه در برخي از آيات و روايات و دعاها به آنان نسبت داده شده چيست؟
با اين كه و امامان بشرند چطور مي توانند از گناه بركنار بمانند؟
چرا پيامبران و امامان با اينكه بينش عميق و كامل داشتند ترك اوّلي مي كردند؟
چرا پيامبران و امامان، با اينكه معصوم بوده اند در برابر خداوند اعتراف به گناه كرده و از خداوند طلب آموزش مي كردند؟
پيامبران و امامان((عليهم السلام)) با دانش و علم بيكران الهي در ارتباط بوده اند. چرا آنان كاشف قوانين و پايه گذار علوم نيوده اند؟
آيا پيامبران و امامان بايد از همه ي گناهان معصوم باشند يا تنها كافي است كه در دايره ي تبليغ دين و بيان معارف و احكام از خطا و تحريف و غرض ورزي مصونيت داشته باشند؟
  1. 1135 از 4632