مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اصل انسان چيست؟ آيا انسان همين جسم مادي است، يا روح او است؟

آيا اين همه زيباييهاي عالم (منظره خوش، بوي خوش، خط خوش، صورت زيباي زن و انواع زيباييهاي ديگر) جلوهاي از جمال حق است يا آن كه جمال الهي مستقل از اينها ميباشد؟ آيا ميتوان از اين نوع جمالها به جمال الهي دست يافت؟

سادات اين همه امتياز كه دارند، آيا مربوط به عالم ذر ميشود كه كسب كردهاند؟ آيا در آن عالم امتحاناتي از آنان گرفته شده و امتياز را كسب كردهاند؟

در مورد قضا و قدر توضيح دهيد؟

در قيامت چه كساني در پيشگاه خدا جوابگوي ضجه كودكان گرسنه و بركشيده جامعه ما و ساير جوامع هستند؟

آيا انسان ها در عالم برزخ با يكديگر در ارتباط هستند؟

روح انسان بعد از فوت و قبل از دفن كجا است؟

در دعا عرض ميكنيم: يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها اول خدا نيكي و خير را شروع كرده است. چطور ميگوييم انسان اختياراً سعادت يا شفاوت را انتخاب كرده است؟ باز بالاخره برميگرديم به اين معنا كه خدا خواسته و بعضي سعيد يا شقي شدهاند. چطور با اختيار سازگار است؟

خداوند از كجا و چگونه به وجود آمده است؟ مي توانيم بپرسيم مثلاً اصل خدا از كجا است و به چه كسي مي رسد و عاقبت او چه خواهد شد؟

عالم ذر چه عالمي است و منظور چيست؟

چه اعمالي موجب مي شود كه روح انسان پس از مرگ طاهر و پاك بماند؟

وقتي انسان مناجات ائمه را مي خواند، از شدائد و سختي هاي قيامت و عذاب الهي به رغم معصوميتي كه داشتند، مي ترسيدند، پس حساب ديگران چه مي شود؟

  1. 1160 از 4632