مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از آفرينش انسان و جهان چيست؟

آيا اين مسئله حقيقت دارد كه انسانها بعد از وفات در جهان ديگر به شك يك انسان جوان ظاهر ميشوند؟ آيا يك پير مرد يا يك كودك بعد از مرگ به صورت جوان خواهند بود؟

لطفاً درباره جبر و اختيار توضيح دهيد. به نظر من خداوند سرنوشتي را براي انسان تعيين كرده و همه كارهايي كه ما انجام ميدهيم، خدا جلوي پايمان ميگذارد تا به همان سرنوشت برسيم، پس چرا ميگويند خدا به انسان اختيار داده است؟

از كجا بدانيم معاد وجود دارد؟

آيا در عالم آخرت زمان وجود دارد؟

چرا خداوند انسان را مختار آفريده است؟ چرا طوري خلق نشده كه همگي راه سعادت را بپيمايند؟

با توجه به حديثي كه ميفرمايد: سعادتمند و شقاوتمند از قبل مشخص هستند آيا با انجام وظيفه و اختيار انسان منافات ندارد؟

چرا خداوند بهشت و جهنم را آفريده است؟ چرا همه از اول وارد بهشت نشدهاند؟

با توجه به اين كه هر موجودي مبدأيي دارد و از چيزي به وجود آمده است، مبدأ خداوند از كجا ميباشد؟

مسئله قضا و قدر چيست، و مسئله اختيار تا چه حد است؟

در مورد روح واين كه فرازماني و فرامكاني است، توضيح دهيد.

چرا در اين دنيا بعضي غرق در نعمت و بعضي غرق در مشكلات اند؟ چرا همه به طور مساوي از نعمتهاي خداوند سهم نميبرند؟ اين عادلانه است؟

  1. 1167 از 4632