مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا واحد پاسخ به سؤالات فقط به سؤالات مذهبي پاسخ مي دهد يا سؤالات علمي، فلسفي، حقوقي و سياسي را نيز پاسخگو است؟

لقمة حلال و حرام چه تأثيري روي روح انسان دارد؟ عاقبت كساني

كه لقمة حرام ميخورند چيست؟ چه ضرري به حال انسان دارد؟

آيا بهشت، رشوه براي عبادت نيست؟

چرا خداوند ما را ضعيف آفريد تا گناه كنيم؟

سلب توفيق را توضيح دهيد؟

منظور از سخت گيري به خود چيست؟ كه در روايات از آن به عنوان منشأ كور شدن دل معرفي شده است؟

بين ارادة الهي و ارادة انسان چه رابطة اي وجود دارد؟

چگونه بايد به خدا توكل كرد؟ خصوصيات انسان متوكل چيست؟

خشنودي خداوند جزء كداميك از صفات الهي (صفات فعل، ذات و...) محسوب ميشود؟

برهان صديقين را توضيح دهيد و بفرماييد در برهان علت العلل كجا تسلسل صورت مي گيرد؟

آيا روز ششم محرم روز نزول عذاب بر بلغم باعورا است ؟ ماجرا چه بود و آيا تاريخ آن صحّت دارد؟

اگر كسي همه اش بدي داشته و يك خوبي نكرده باشد, تا آخر در جهنّم است ؟

  1. 1182 از 4632