مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر علم خدا ثابت است، با توجه به ازلي بودن آن محدوده اختيار انسان تا كجا است؟

جمله معروف بسيط الحقيقة كل الاشياء و ليست بشي منها يعني چه و حقيقت وجود اشيا چيست؟

با توجه به اين كه علم خداوند ازلي است، اين علم چگونه در زمان و مكان تقسيم شده؟ علاوه بر اين كه در افعال انسان اختيار و انتخاب او شرط است، يعني اگر قائل به پيدايش علم در محدوده اعمال انساني باشيم كه اين گونه نيست چگونه خداوند به حوادث متغير زماني و مكاني علم دارد و اين علم چگونه تحقق خارجي مييابد؟

سوفيسم و ايده آليسم چيست ؟

راه تشخيص و شناخت امتحان با عذاب الهي در حوادث و رويدادهاي زندگي چيست ؟ مگر اينطورنيست كه هر چه بر سرمان مي آيد, از نتيجهء اعمالمان است و خداي متعال ستمي بر ما نمي كند؟

در چه زماني بايد تقيّه كرد و شرايطش به چه صورت است ؟ از كجا مي توان فهميد كه زمان تقيدهست يا خير؟

ـ انسان كه مي ميرد, به عالم برزخ مي رود يا به عالم ديگر؟

مگر آن دنيا چقدر است كه همه مي ميرند و آن جا مي روند؟

خداوند از همه چيز بي نياز است , حتي از عبادت . چرا خداوند انسان ها را آفريد تا عبادت كنند؟هدف از خلقت انسان چيست ؟

ـ چرا ظالم در دنيا بسيار است و خداوند هيچ كاري به آنها ندارد؟

ـ هدف خداوند كه زمين و آسمان را آفريد و بعد همه را به هم مي ريزد و خرابي مي كند چيست ؟

ـ آخرين نفري كه از دنيا مي رود و انسان ها نابود مي شوند, چه كسي خواهد بود؟

  1. 1192 از 4632