مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا يك شخص ميتواند چند وطن داشته باشد؟

چرا پيامبري در زمان ما فرستاده نشده است؟

چرا نمونههايي از آخرت را به كسي نشان نميدهند؟

چرا خداوند، موجودات را بي عقل و شعور آفرييده است؟

چراعمر انسان به دست خودش نيست يا چراهر وقت بخواهد نميتواند به زندگياش پايان دهد؟

چرا خداوند از كسي نپرسيد آيا مي خواهد خلق شود يا نه؟

دربارة چگونگي حسابرسي اهل كتاب در روز قيامت و عالم برزخ توضيح دهيد.

دربارة چگونگي حشر حيوانات در روز قيامت توضيح دهيد؟

آيا افرادي كه خودكشي ميكنند، حضرت عزرائيل را ميبينند؟

آيا مجازات افراد شقاوتمند در عالم برزخ تا قيام قيامت با عدل الهي منافات ندارد؟

تكليف انسانهاي اروپايي در روز قيامت چيست؟

فرشتگان از كجا ميدانستند كه انسانها روي زمين جنگ و خونريزي برپا خواهند كرد؟

  1. 1223 از 4632