مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا فرشتگان از فرمان خداوند متعال سرپيچي نميكنند؟

الف ـ دربارة سوره كهف، توضيح دهيد؟ ب ـ اصحاب كهف چند نفر بودند؟ ج ـ آيا اصحاب كهف، در قيامت به ديگران كمك خواهند كرد يا خير؟

اصحاب اخدود چه كساني هستند؟ نظر مفسّران، در اين باره چيست؟

توحيد افعالي را با مثال توضيح دهيد؟

خداوند متعال ميفرمايد: ...خـَـلِدينَ فيها مادامَتِ السَّمـَوَتُ والاَرضُ اِلاّما شأَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ... # واَمَّا الَّذينَ سُعِدوا فَفِي الجَنَّةِ خـَـلِدينَ فيها مادامَتِ السَّمـَوَتُ والاَرضُ اِلاّما شأَ رَبُّكَ...;(هود، 106ـ108) الف) مگر آسمان و زمين در روز قيامت وجود دارد كه خلود محدود به دوام آسمانها و زمين شده است؟ ب ـ مگر در جهنم يا بهشت خلود نيست؟ پس چرا اصل خلود در اين آيات استثنأ شده است؟

خداوند چه كساني را رقباي انسان در دنيا و آخرت معرفي ميكند؟

چرا خدا انسانها را مورد آزمايش قرار ميدهد؟

مفهوم لغوي و علت نامگذاري ماه مبارك رمضان چيست؟

الف) آيا كمي بيلطفي نيست، خداوند كريم به ما جان ببخشد، ولي اجازه نداشته باشيم به هر نوع كه خواستيم از آن بهرهمند شويم، مثلاً خودكشي كنيم؟

ب) با توجه به اينكه خلقت انسان، براي رسيدن به كمال است، آيا فردي كه اين كمال را به جهت رنج و مشقت رسيدن به آن نخواهد، بايد مورد مؤاخذه خداوند قرار گيرد؟

چرا بعضي افراد، طول عمر زياد دارند و برخي ديگر از عمر كمي برخوردارند؟ آيا خداوند، در جهان آخرت، بين اينان تفاوت ميگذارد؟

خداوند بارها در قرآن كريم ما را به مهربان بودن خودش بشارت داده است; پس چرا ما اين قدر از مرگ و عذاب قيامت ميترسيم؟

آيا جهان آفرينش به يك باره خلق شده يا به صورت تدريجي بوجود آمده است؟

  1. 1234 از 4632