مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آتشي كه در قبر بر مردگان وارد ميشود، آسيب به جسم آنها وارد ميكند يا روح؟مأموران الهي چه سؤالاتي از مردگان ميپرسند؟آيا بعد از شهادت ايشان قيامت شروع خواهد شد؟هنگامي كه مرده را در قبر ميگذارند چگونه زنده ميشود و چه سؤالاتي از او ميشود و آيا درست است كه آنقدر فشار قبر زياد ميشود كه از سر انگشتان وي شيرهايي كه در نوزادي از مادر خورده بيرون ميآيد؟آيا اين مطلب صحيح است كه عقل سرلوحه تمام كمالات و مكمل هر نوع انديشه ميباشد و اگر به كمال مطلق نرسد رسيدن به يقين و تدبر در دين و مذهب نيز ممكن نميباشد؟تفاوت برزخ و قيامت چيست؟در تفسير آيه يوم تبدل الارض غير الارض از امام باقر(ع) كه زمين در روز قيامت غير اين زمين خاكي است و چون از حضرت سؤال شد در جواب فرمودند: منظور تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتي يفرغ من الحساب؛ سؤال اينجاست كه اگر در روز قيامت، زمين مثل نان دنيايي بوجود ميآيد و مردم آن را ميخورند، پس مردم كجا ميايستند؟ كجا ميخورند؟ كجا تخليه ميكنند؟ و... لطفاً مطلب را روشن نماييد.بنا بر نظريه دين خلقت انسان ابتدا به ساكن بوده، خداوند آدم و حوا را از خاك آفريد و در همان ابتدا شعور ادراك عقلانيت را براي وي ترسيم كرد. نظريات علمي در اين مقوله مخالف با دين است ولي نظر مطرح نظريه تكامل انواع است.

آيا تضادي كه بين دين و علم است ناشي از نقص در تكامل علم است يا نقص در تفسير و توجيه نظريه دين؟براي چه به وجود آمدهايم؟ و سرانجام ما چه خواهد شد؟ آمد و رفت ما چه حاصلي دارد؟سكولاريزم را توضيح دهيد و آيا در آئين تشيع سكولاريزم وجود دارد؟

دلائل توحيد و نفي مطلق شريك از خداوند چيست؟
برهان بر توحيد و يگانگي خداوند اين است كه اگر قائل شويم كه خدايان متعددي وجود دارد از سه صورت بيرون نيست نخست اينكه آن چند خدا از تمام جهات باهم مساوي باشند كه در آن صورت چند خدا نخواهد بود؟
  1. 1291 از 4632