مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از اين شعر چيست :

]ستارهاي بدرخشيد و ماه مجلس شد دل رميدهء ما را انيس و مونس شد

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت به غم زه مسئله آموز صد مدرّس شد؟

سؤال :مسئله تولي وتبري ازفروع دين اسلام هست پس مادرمسئله تبري لازم هست لازم است كه بااهل تسنن برائت جسته وازآنهافاصله گرفت وچون آنان ولايت حضرت علي (ع) نداشته اندبايدازآنهانفرت داشت.
باتوجه به اين مسئله تبري بافرمايشات امام خميني كه گفتند:(برابروبرادري درميان سني وشيعه چطورمي شود)
عقيدة اباضيه دربارة تولّي و تبرّي چيست؟
تجويز حكم قتل ، مثل حكم قتل سلمان رشدي در چه شرايطي است؟ معيار ومقياس براي به عقاب رساندن يك فردي كه شريعت را زير پا مي گذارد چيست؟
ثبات قلبي چگونه ايجاد مي شود؟
اگر ثروت دست خداست پس فعّاليّت و كوشش چه معني دارد؟
چرا برخي از مشركين و كفار به آساني جان مي دهند؟
علت سختي جان كندن بعضي از مؤمنين چيست؟
امامي كه جانشين پيامبر است بايد داراي چه شرايطي باشد؟
آيا نظر سياسي و اجتماعي، صحيح بوده است كه جانشين پيامبر، بصورت دموكراتيك انتخاب شود؟
چرا در ساير اديان پس از پيغمبرشان امام جانشين آنان نمي شد؟
كسي كه در خانواده غير مذهبي متولد شده اگر مرتكب گناهي شود ايا مقصراست و عقاب مي شود
  1. 1292 از 4632