مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جنّيان مي توانند در جهان ماده تأثير بگذارند يا ديده شوند يا موجب آزار و اذيت انسان شوند؟ اگر چنين است، راه مبارزه و مقابله با آنان چيست؟ آيا آنان پيامبر دارند؟ آيا با اجنّه مي توان ارتباط برقرار كرد؟ چگونه آنها به شكلهاي مختلف در مي آيند؟

آيا ثواب خواندن دعاي اللهم اجعل صلواتك و صلوات ملائكتك و رسلك علي محمد و آل محمد كه درباره آن نوشته شده: هر كس اين دعا را بخواند، بر او گناهي تا يك سال نوشته نميشود، يا هر كس هر روز ده مرتبه سوره توحيد بخواند، خداوند در آن روز گناهي براي او نمينويسد تا اين كه دماغ شيطان به خاك ماليده شود صحيح است؟

آيا اجنه مي توانند در فكر انسان تصرّف داشته باشند و انسان را وسوسه كنند و يا در آن واحد در چند جا باشند؟

با توجه به اين كه قبل از هبوط آدم به زمين، تكليفي مطرح نبود، چرا شيطان به خاطر يك نافرماني براي هميشه از درگاه الهي رانده شد؟

نظر شما دربارة وجود جن چيست؟

توضيح دهيد سرانجام شيطان در اين جهان چه خواهد بود؟

راه گريز از وسوسه هاي شيطان چيست؟

با توجه به اين كه سجده فقط براي خدا بايد باشد، آيا سرباز زدن شيطان از سجده كردن در برابر انساني درست نبوده است؟

جن واقعيت دارد؟ اگر واقعيت دارد، چگونه موجودي است؟ آيا آزاري دارد؟

براي رهايي از وساوس شيطاني چه بايد كرد؟

خداوند چرا شيطان را خلق كرد و چرا به او مهلت داد تا مردم را گمراه كند؟

خداوند چرا شيطان را آفريد؟

  1. 1299 از 4632