مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ابليس چند سال براي خداوند متعال عبادت كرد؟

خناس در سوره ناس، اسم شيطان است يا پسرش؟

چرا بعضي از انسانها با حقايق الهي مثلاً با ملائكه در ارتباط هستند، ولي ما هر چه تلاش ميكنيم نميتوانيم با اين حقايق در ارتباط باشيم؟

عاقبت شيطان چيست؟

معناي دقيق آيه 41، سوره مباركة حجر چيست؟ آيا در اين آيه خداوند متعال نيت شيطان را تحسين ميكند؟

با توجه به داستان شيطان، آدم و حوا در سورة اعراف، درخواست شيطان از خداوند، به هنگام رانده شدن چه بود؟

در آيه 36 سوره بقره ميخوانيم كه آدم و حوا به دليل سرپيچي از دستور خداوند از بهشت بيرون شدند، و اين سرپيچي به خاطر حيله شيطان بود، شيطان از چه راهي اين دو را فريب ميداد؟ آيا او داخل بهشت شد و موفق به فريب دادن آدم و حوا شد؟ چگونه وارد بهشت شد؟

با توجه به آية 34 سوره مباركه بقره كه پس از اشاره به آفرينش نخستين انسان و سجده نكردن شيطان بر او، آمده است: شيطان از گروه كافران گرديد. آيا ميتوان گفت شيطان نخستين كافر بوده است؟

الف ـ چرا در سورة قدر جمله تنزل الملائكة فعل مفرد براي يك اسم جمع آمده است؟ ب ـ چرا سلام را در اين سوره به معناي سلامتي گرفتهاند؟

الف ـ چرا در آيه 14 سورة آلعمران، صفت نشاندار (مسوّمه) براي اسبان آمده، ولي براي گوسفندان و شتران نيامده است؟ ب ـ منظور از ملائكه مسوّم در آية 125 آلعمران چيست؟

چرا از شيطان رجيم پناه به خدا ميبريم؟

چرا شيطان را خنّاس ميگويند؟

  1. 1310 از 4632