مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا صحت دارد كه بعضي آدمها با جنيان در ارتباطند؟ اين ارتباط چه گونه است؟

124 هزار پيامبر براي هدايت مردم فرستاده شدند و شيطان هم براي گمراه كردن مردم آمد. چرا اين يك نفر توانست تعداد بسياري را گمراه كند، ولي آن همه پيامبر، تنها به هدايت عدة كمي موفق شدند، لطفاً بفرماييد دليل اين مسئلهچيست؟

با توجه به آيههاي 37 و 38 سوره مبارك فجر، شيطان ميتواند انسانها را گمراه كند و اين بخشي از سنّت الهي براي آزمايش بندگان است، پرسش اينجاست كه اگر ابليس، نخستين سرپيچي را نميكرد، آيا باز هم مأمور گمراه كردن انسانها بود؟ آيا هدف حضرت حق از قرار دادن شيطان، وسوسه كردن ميان انسانها بوده است؟

آيا شيطان، چون از آتش آفريده شد، زرد رنگ است؟

لطفاً دربارة شركت شيطان در مال و فرزند انسان كه در آية 61 سورة اسرأ به آن اشاره شده توضيح دهيد.

گاهي در نماز احساس لذت معنوي دارم، ولي گاهي احساس ميكنم نمازم قبول نيست و ارزش ندارد و حواسم به نماز نيست و در دلم بي اعتمادي و بي ايماني نسبت به خدا ايجاد ميشود، آيا اين يك تفكر شيطاني است؟ آيا بين شخصي كه نمازش را بدون حواس ميخواند با شخصي كه اصلاً نماز نميخواند نزد خداوندتفاوتي هست؟

كساني كه عالم ملكوت را در اين دنيا مشاهده ميكنند ميتوانند از نعمتهاي بهشتي، ملائكه و اجنه بهرهمند شوند؟ و آيا ميتوانند به ملكوت آسمانها سفر كنند واز الطاف و نعمتهاي الهي بهرهمند گردند؟

اگر در اين آيه خداوند برتري انسان را ثابت كند، آيا ميتوان گفت اجنّه موجوداتي هستند كه به كمال دست نمييابند؟

ما كه انگليس را شيطان كوچك مي دانيم و به گفته امام، انگليس از هر دو بدتر است چرا ارتباط سياسي با اين كشور برقرار كرديم.

چرا خداوند حرف شيطان را در مورد گمراهي انسان قبول كرد ؟

اگر خداوند شيطان رانمي آفريد يا اينكه شيطان هم به انسان سجده مي كرد آيا بازهم انسان دچار نافرماني مي شد؟


علت آفرينش شيطان باتوجه به اينكه او ازجنيان بود درميان آن همه فرشته ديگر ازهمان ابتدا چه بود يابه عبارتي ديگر چراگفته شده شيطان ازجنيان است ؟

  1. 1312 از 4632