مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اين فكر كه روزي جز خداوند چيزي وجود نخواهد داشت از كجا ناشي شده است؟
در قرآن گفته شده موسي (عليه السلام ) در كوه طور خدا را به صورت نور ديد در تورات هم گفته شده موسي نشيمنگاه خدا را ديد و خدا به صورت رو در رو با صوت خود با موسي سخن گفت آيا نور از خواص ماده نيست ؟ آيا صورت براي بوجود آمدن و انتقال نياز به محيط مادي ندارد ؟
اگر خداوند داناي كامل است ! و اگر كار مراجع تقليد ، تفسير دين بري زمان است ! پس آيا نميتوان گفت كه يا خدا داناي كامل نيست كه نتوانسته ديني براي تمام زمان ها بنويسد و يا اينكه مراجع تقليد كار لغوي ميكنند هستند ?
عده زيادي بر اين باورند كه دنيا مخلوق خداست صفات بيشماري را براي خدا بر مي شمارند . از جمله اينكه خداوند خالق ، توانا ، دانا ، بي نياز و ... چند سوال در رابطه با خدا برايم مطرح شده است من فضايي خالي را تصور مي كنم كه دنيا و زمان و مكان وجود نداشت تا خداوند به اسرار آن آگاه باشد . توانا نيز نبود . وقتي دنيا وجود نداشت توانا به چه چيزي بود كريمي ، رحيمي ، بينايي ، عادلي ، هيچ كدام از اين صفتها نميتوانست مفهوم داشته باشد . پس پيش از خلق دنيا خدا هيچ نبود سپس خداوند جهان را آفريد و به واسطه خلق دنيا ، خدا خالق شد . و پس از خالق شدن صفات ديگر نيز مفهوم گرفتند پس دنيا بايد وجود داشته باشد تا خدا نيز وجود داشته باشد ؟ با توجه به مخلوق بودن دنيا اولين سوال من از مذهبيون اين است كه پيش از خلق دنيا خدا چه بود . آيا وجود خدا وابسته به دنيا نيست ؟ خدا در قرآن گفته است انسان را از خاك آفريده است . از طرفي در قرآن گفته شده خدا كن فيكون مي كند . آيا خدا به خاك كه عنصر مادي است براي خلق انسان نياز نداشت ؟ اگر توجيه مي كنيد كه خاك را هم خودش آفريده باز هم از مخلوق خود بي نياز نبوده از اين بابت فرقي بين خالق بودن انسان و خدا وجود ندارد . انسان هم اگر چيزي را اختراع مي كند مثلا اگر كامپيوتر مي سازد ، از سي پي يو و آي سي و كابل و هارد ديسك و پيچ و مهره و ... كه خودش ساخته است استفاده مي كند ؟
اينكه در قرآن گفته شده شيطان به خدا گفت چون من از آتشم و انسان از خاك هرگز بر انسان سجده نخواهم كرد شيطان در بارگاه خدا بود و سال ها به عبادت خدا مشغول بود اما به واسطه اين نافرمان? از درگاه خدا رانده شد و به بهشت آمد همانجا كه آدم و حوا بودند . و از خدا خواست كه تا قيامت به او مهلت بدهند تا در فريب بندگان خدا بكوشد . اگر آتش عنصر? ماد? است و طبق خواص ماده مكان وفضا اشغال م? كند بارگاه خدا چگونه جاي? است كه چيز? با خواص ماد? م? تواند آنجا باشد بايد خدا از جنس شيطان يا شبيه آن باشد كه شيطان بتواند پيش خدا باشد بعد به بهشت كه جايگاه? پايين تر است نزول كند فقط با فرض اينكه خدا ماد? باشد شيطان م? تواند در بارگاه خدا باشد .
چرا ما نميتوانيم خدا را مانند معمار? بدانيم كه بعد از به وجود آوردن ما ديگر وجود ما به وجود خدا وابسته نباشد ?
خدا چيست و كيست؟
چرا دوري از خدا براٍِي ما قابل درك نيست و ما از اين دوري ناراحت نمٍي شويم؟
آيا محدود بودن آفرينش ، موجب محدود شدن صفات الهي نمي شود؟
به چه دليل هستي موجودات از خود آنها نيست؟
چرا گاهي اوقات درباره خداوند شك مي كنيم؟
ماديون مي گويند مبدأ جهان مادّه است ، حال اگر شما چيز ديگري مي گوييد آنرا اثبات كنيد . آيا مادّه مي تواند مبدء جهان باشد؟
  1. 1338 از 4632