مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود آفات طبيعي و سرزدن گناه از انسان ها در جامعه با عدل خداوند منافات ندارد؟
آيا دختر در سنّ 13 سالگي به تكليف مي رسد؟
از آنجا كه اجزاء جهان در يكديگر تأثير مي گذارند ، امكان تأثير اجزاء مادّي بر مجرّد مردود نمي باشد و رابطه ظلم آميز هم به نوعي تأثيرگذاري است بنابراين لازم مي آيد كه خداوند از ظلم ظالمان متأثّر شود؟!
چرا خداوند اصرار دارد ما در برابرش پيشاني بر خاك بگذاريم آيا اين خودخواهي نيست كه من شخصي را وادار كنم كه هنگم صحبت در برابرم زانو بزند؟ اصلاً چه دليلي دارد ما از خدا بترسيم و يا شرمگين شويم ، مگر او نيست كه افكار پست را در ضمير انسان ها داد؟
اگر خداوند « روزي دهنده » است چرا در آفريقا شماري از گرسنگي مي ميرند؟
آيا مادّه مي تواند مبداء جهان باشد؟
با توجه به اينكه به ذات خداوند هيچ گونه تحول و تغييري راه ندارد ، معناي رحيم و قهار چيست؟
ما بعد الطبيعه چيست؟
چرا خداوند جهان را به گونه تدريجي آفريده است؟ مگر خداوند آفرينش يكباره و آني و توانا نبوده است؟
از آن جا كه بر هم خوردن فواصل كنوني كرات آسماني موجب نابودي آنها مي شود : معجزاتي همچون دوپاره شدن ماه چگونه توجيه پذير است؟
آيا نخست مرغ آفريده شده است يا تخم مرغ؟
عرش چيست؟
  1. 1357 از 4632