مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر چه ما اشعه ي ماوراء بنفش را نمي توانيم ببينيم اما آنرا به وسيله ي دستگاه هاي علمي مي بينيم وليكن خدا را با دستگاههاي علمي هم نمي توان ديد پس از كجا بفهميم كه وجود دارد؟
نظم شعور را آفريده و يا شعور نظم را؟
آيا ممكن نيست نظم را بطور كلي جزء خصوصيات مواد بشمار بياوريم بدون اينكه بخواهيم برايش ناظم و سازنده اي در نظر بگيريم؟
فلسفه اسلامي براساس چه اعتقادي از هستي به حقيقت غير متغير و ثابت در جهان معتقد است؟
چگونه مي توان وجود خدا را بوسيله ي - اجسام ثابت كرد؟
نظم چيست؟ و پديد آورنده اش كيست؟
آيا زمان ، آغازي داشته و حادث است ، يا آن را آغازي نيست و قديم است؟ اگر زمان قديم باشد ، آيا موجب نفي خدا نمي شود؟
چگونه بايد به وجود خدا يقين پيدا كرد زيرا استدلال گرچه راه سخن را مي بندد امّا هميشه يقين آور نيست؟!
ما از وجود نظم به ناظم پس مي بريم ، و آفريننده نظم بايد خود از نظم بالاتري برخوردار باشد و او نيز محتاج ناظم بالاتري است و همين طور تا بي نهايت ادامه پيدا مي كند؟
آيا با دليل عقلي مي توان ثابت كرد كه امامان دوازده نفرند كه بين امام علي و امام زمان ده نفر وجود دارد؟
متن گفتار سسيل بويس هامان را درباره ي اثبات خدا براي من بنويسيد؟
چرا خداوند بزرگ ، ما را به مطالعه در آفرينش شتر فراخوانده است؟
  1. 1375 از 4632