مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كلمه روح در قرآن به چه معناي استعمال شده ؟
مقصود از روح الهي كه در گل انسان دميده شده چيست ؟
مراد از نفخ روح در آيه 29 سوره حجر چيست ؟ و آيا روح مجرد است ؟
با توجه به پيشرفت علم ژنتيك و بوجود آوردن جنين خارج از رحم و يا از اعضا مرده قدرت الهي را براي روح بخشيدن چگونه توجيه مي كنيد؟
آيا ممكن است در اين جهان روح انساني از جسم جدا شود؟
اگر در جواب اينكه: «چرا جوجه مرده است» بگويند براي اينكه سلول هاي تشكيل دهنده اعصابش فرسوده گرديده و از بين رفته اند نه اينكه در آن روح حيواني وجود دارد، چگونه بايد جواب داد؟
چه زماني روح در بدن انسان دميده مي شود؟
آيا روح انسان قبل از آمدن به اين جهان آفريده شده است؟
دميده شدن روح در آدم((عليه السلام)) و به طور كلّي در انسان ها چگونه است؟
آيا ممكن است روح انسان پس از مرگ، به دنيا باز گردد و در كالبدي ديگر جاي گيرد؟
تيري كه به بدن برخورد مي كند، آيا به روح نيز اصابت مي كند؟ پس از مرگ روح انسان به كجا مي رود؟
وضعيت روح پس از نفخ صور چگونه خواهد بود؟
  1. 1384 از 4632