مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در خواب روح در هيچ جسمي قرار ندارد ؟
معناي اين كه خداوند فرمود : از روح خود در او دميدم چيست؟
روح القدس چيست ؟
آيا عقيده مسيحيان درباره روح القدس شرك نيست ؟
ايا درست است كه مردگان در شبهاي جمعه به خانه هايشان مي ايند و هنگامگذاشتن انها در قبر فرياد بلندي م
بعد از مرگ انسان، روح وي تا چه حد مراسم تدفين و تشبيع مطلع است؟
چگونه مي توان داراي يك روح بلند و اسلامي شد؟
روح انسان بعد از مفارقت از بدن در كجا زندگي مي كند، در قبر يا در آسمان؟

روح انسان بعد از مفارقت از بدن در كجا زندگي مي كند، در قبر يا در آسمان؟

آيا تعبير قرآني «دميدن روح آدم((عليه السلام)) به معناي اين نيست كه روح آدم((عليه السلام)) تنزل يافته روح خداست؟
تفاوت روح حيواني و انساني در چيست؟
اگر روح در عالم برزخ مي تواند به كمال برسد پس چرا خودكشي گناه است؟
  1. 1386 از 4632