مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نام در سعادت يا شقاوت و به طور كلي در وضعيت روحي انسان تأثير دارد؟
با توجه به اين سخن پيامبر كه فرموده‎اند: «شقي در شكم مادرش شقي است و سعيد در شكم مادرش سعيد است» آيا شقاوت و سعادت در ذات انسانها تعبيه شده است؟
سكرات موت، برزخ و قيامت كودكان چگونه است و اين كه آيا مانند افراد به تكليف رسيده از ثواب برخوردار مي شوند يا خير؟
پيشينه , خصوصيات , و انگيزه هاي ترويج انديشه سكولاريزم را بيان كنيد
آيا اسلام با سكولاريزم ( جدائي دين از سياست ) موافق است ؟
سكولاريسم يا انديشه ي جدايي دين از سياست چگونه شكل گرفت؟
دليل انديشمندان سكولار بر سكولاريسم چيست؟
سكولاريسم يعني چه ؟
سكولاريسم چيست؟
منشاء و تاريخچة پيدايش سكولاريسم در غرب از چه زماني بوده است؟
سكولاريسم چه مكتبي است؟

چرا سنيها هنگام نماز خواندن بر مهر (خاك) سجده نميكنند؟ علت وجود مهر و اصرار شيعه براي سجده بر آن چيست؟

  1. 1391 از 4632