مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دختر بزرگم كه حدود 5/5 سال دارد، سؤالاتي در رابطه با خدا مطرح ميكند، مثل اين كه خدا كجاست؟ چگونه است؟ و... چگونه با او صحبت كنم و پاسخ دهم؟ لطفاً راهنمايي كنيد.سؤال در قبر (توسط نكير و منكر) از روح يا جسم ميت انجام مي گيرد؟

آيا سؤال و جواب قبر با حواس ظاهري قابل درك است؟
سؤال و فشار قبر چگونه است؟
آيا سوختن بدن جهنمي و تبديل آن به بدني ديگر دليل فساد و تباهي در قيامت نيست؟
آيا با خواندن سوره يس مي توان از عذاب قبر در امان بود ؟
آيا سوگواري، گريه كردن، روضه خواني و نظاير اينها به مناسبت وفات يكي از پيشوايان، پسنديده است؟
آيا سيادت از طرف مادر نيز قابل انتقال است
منظور از شاهد و مشهود در آيه 3 سوره بروج چيست؟
اين كه خداوند ميگويد زمين به غير زمين و آسمان به غير آسمان تبديل ميشود پس چگونه زمين بر نماز خواندن مؤمنان شهادت خواهد داد در حالي كه به غير زمين تبديل شده است؟

فلسفه شب اول قبر چيست ؟
چرا همه مي گويند خيلي سخت است و دردناك؟
آيا انسانيكه مي ميرد خود موضوع دردناك بودن شب اول قبر را درك مي كند؟
با توجه به اينكه خداوند در شب معراج از پشت پرده با صداي حضرت علي(7) با پيامبر(9) سخن گفت، چرا خود را عملاً به بهترين بنده و برگزيدهاش، نشان نداد؟

  1. 1392 از 4632