مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چـگـونـه حـضـرت مـسـيـح (ع ) بـا عـبارتي كه بوي شفاعت مي دهد درباره مشركان امت خود سخن مي گويد و عرض مي كند : اگر آنها را ببخشي تو عزيز و حكيمي مگر مشرك قابل شفاعت و قابل بخشش است ؟
رابطه شفاعت با عدل الهي را توضيح دهيد .
آيات مربوط به شفاعت ايمه و پيامبر را بيان كنيد.
آيا شفاعت در اسلام هست، يا نه؟ اگر هست چگونه ممكن است در نظام آفرينش نوعي «زد و بند» راه يابد كه نتيجه آن به دست آوردن موقعيّت ها بدون شايستگي لازم است؟
ديدگاه قرآن كريم درباره شفاعت چيست؟
شفاعت به چه معناست و كيفيّت آن چگونه است؟
آيا شفاعت موجب نمي شود كه انسان بيشتر گناه كشيده شود؟
اگر شفاعت براي انسان هاي صالح است، آنان نيازي به شفاعت ندارند، و اگر براي غير صالحان است، در اين صورت آيا شفاعت نوعي تبعيض نمي باشد؟
مقصود از آياتي كه شفاعت را نفي مي كنند، چيست؟
آيا شفاعت با اين آيه كه مي فرمايد: «و ان ليس للانسان الا ماسعي» منافات ندارد؟
عقيده اباضيه درباره شفاعت چيست؟
معناي اجرتان با حسين (ع) چيست؟ مگر جز الله كسي ديگري هم اجازه اجر دادن به بندگان را دارد؟ آيا اين با توحيد در تنافي نيست؟
  1. 1399 از 4632