مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عدل و ميزان به چه معنا هستند؟
1ـ چگونه عدم پرستش ما بندگان در حق خداوند ظلم محسوب مي شود خداوند كه به عبادت ما نيازي ندارد؟
چرا خدا بندگان خود را مجازات مي كند ؟
عـذاب هنگامي عذاب است كه ملائم طبع نباشد يعني قسر باشد , اما گفته اند كه امرقسري دائم نيست , پس چگونه ممكن است عذاب دائم باشد ؟
چگونه ممكن است انسان گناهي زود گذر و موقت انجام دهد اما عذاب آن دائم و جاويدباشد ؟
عذاب اشخاص گناهكار به اين دليل است كه آنها از دستور خداوند سرپيچي كرده اند ودر حقيقت خداوند از آنها انتقام مي گيرد . انتقام نيز به دليل جبران نقصي است كه بر منتقم وارد مي شود . امـا خـداوند منان هيچ نقصي را متحمل نمي گردد و هيچ ضرري نمي بيند پس جايي براي انتقام وجود ندارد . پس چگونه عذاب , خصوصا عذاب جاويد ,از سوي او جايز است ؟
آيا عذاب الهي در عدم پذيرش دين با اختيار انسان منافاتي ندارد؟
چرا خداوند مي خواهد انسان را از طريق عذاب در صورت مخالفت اوامر الهي به كمال برساند؟
آيا كساني كه مي ميرند تا روز قيامت هيچ غذابي نمي بينند؟
چرا خداوند متعال، براي امت حضرت محمّد6 عذابي نفرستاد؟

عذاب بعد از مرگ تنها عذاب روحي است ، ياهم جسمي وهم روحي است ؟ لطفاً دراين زمينه توضيح دهيد .
آيا با توجّه به عذاب و كيفر اعمال، باز اين نعمت هابه نفع بشر است؟ در صورتي كه اگر زندگي و حياتي نبود كيفر و عذابي نبود؟
  1. 1418 از 4632