مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراد از عرش و كرسي (با توجه به تفاسير گوناگون از آنها) چيست؟
زمينه بوجود آمدن عزاداري و سوگواري چگونه بود ؟ آيااز دوره صفويه است ؟
چرا بايد در عزاي امامان و پيامبر اسلام گريه كنيم، در حالي كه آنها شهيد شده و به قرب خدا رسيده اند؟
چگونه يك فرشته مي تواند در آن واحد همه جا حضور يابد و قبض روح انسانها كند ؟
منظور از اينكه گفته مي شود حضرت عزراييل هم در پايان دنيا قبض روح مي شود چيست ؟
آيا قبض روح همگان به دست عزرائيل است؟
چگونه حضرت عزرائيل جان افراد را مي گيرد، در حالي كه انسان با آنهمه بي رحمي حاضر نيست جان دادن انسان را يا حيواني را ببنيد؟
مي گويند عزرائيل يك نفر بيشتر نيست، بنابراين، وي چگونه در يك لحظه جنان هزاران نفر را كه در اثر حوادث مختلف با هم مي ميرند؟
چه كار كنيم كه سراسر وجود ما سرشار از عشق و محبت علي (ع) باشد
آيا عشق بخدا ممكن است؟
آيا عشق ورزيدن به موجودات الهي جائز است؟
حقيقت عصمت چيست ؟
  1. 1420 از 4632