مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اعتقاد به تصادف مي تواند ناقض قانون عليت باشد ؟
صائبان چه كساني هستند و عقايد آنها چيست ؟
به چه دليل اركان عقائد مسيحيان خرافي است ؟
مسيحيان به الوهيت مريم اعتقاد ندارند پس چرا قرآن چنين چيزي را به آنها نسبت مي دهد ؟
در آيـات مـتعددي از قرآن مي خوانيم كه مشركان عرب , فرشتگان را دختران خدامي پنداشتند يا بدون ذكر انتساب به خداوند آنها را از جنس زن مي دانستند اين اعتقاد از كجا سرچشمه مي گيرد ؟
مسيحيان مي گويند : اگر ما مسيح را ابن اللّه مي گوييم درست مانند آن است كه شمامسلمانان بـه امـام حـسـين (ع ) ثاراللّه و ابن ثاره ( خون خدا و فرزند خون خدا )مي گوييد و يا در پاره اي از موارد به علي (ع ) يداللّه اطلاق شده است ؟
آيا عيسي پسر خداست ؟
آيه 68 سوره انعام به پيامبر مي گويد : در برابر دشمنان تقيه نكن و حتي اگر درمجلس آنها باشي از مجلس آنها برخيز و اين دليلي است بر عدم جواز تقيه بر رهبران ديني
اگـر نـظـام اجتماعي اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براي سعادت انـسـان را در نـظر گرفته باشد و آزادي عقيده را نيز منتفي بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودي شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط علمي و نظري و وجود افكار و آراي مخالف است . علم همواره از طريق مخالفت ها پيشرفت نموده است .
اسلام از سوئي مي گويد : حفظ حيثيت و آبروي جامعه اسلامي والاتر از جان است و ازسوئي ديگر مـي گويد اگر قرار باشد به خاطر اظهار عقيده باطني جان و مال و حيثيت انسان به خطر بيفتد واجب است تقيه كند . اين تناقض نيست ؟
ثبات عقيده چگونه به دست مي آيد؟
علت خداوند چيست و چگونه به وجود آمده است؟

  1. 1436 از 4632