مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جهان بيني توحيدي چيست ؟
رابطه مغز و فكر چگونه است ؟
درباره ماهيت و وجود توضيحي اجمالي بيان نمائيد ؟
مكاشفه چيست ؟
وحدت وجود به چه معني است ؟
آيا همگان مي توانند از فلسفه و مسائل آن بهره برند ؟
آيا فلسفه در اصطلاح قديم و جديد با هم تفاوت دارد ؟
فرق شريعت و طريقيت چيست ؟
برهان تضايف كه ملاصدرا اتحاد عاقل و معقول را به آن اثبات مي كند چگونه است ؟
تفاوت امكان ذاتي با امكان استعدادي چيست ؟
مكتب اصالت چه مي گويد ؟ و روش آنها در تحليل مسائل فلسفي چيست ؟
اهل عرفان و حكماء در مورد وحدت وجود بيانات مختلفي دارند كه يكي از آنها همين بياني است كه مورد نظر اشكال كننده قرار گرفته است و آن اين است كه گفته اند مراد از وحدت وجود وحدت شخصيه است به اين معني كه خداوند متعال شخصي واحد و منحصر به فرد در وجود است و براي وجود و مفهوم هستي مصداق ديگري نيست و تمام موجودات امكان ( آسمان ، زمين ، كوهها ، عقل ، نباتات ، حيوانات و . . . ) همه خيالات همان واجب الوجود ( خداي متعال ) مي باشند و در واقع چيز ديگر جز ذات وجود خداي سبحان نيست ، مانند آب دريا كه به صورت موجهاي گوناگون ( بزرگ ، كوچك ، بلند و پست ) درمي آيد و در حقيقت شخص آب دريا و موجهاي آن يك حقيقت و يك فرد آب بيش نيست . بلي كثرت موجها باعث گمراهي انسان شده و خيال مي كند موج غير از آب است . ؟
  1. 1443 از 4632