مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خود مسلمان مي تواند تشخيص دهد كه مثلاً فلان كار واجب تر از نماز است واگر برفرض انجام داد چه بايد بكند؟
لطفاً در خصوص ابعاد مختلف كلي نماز هم توضيحاتي مرحمت فرماييد؟
چگونه مي توان نماز قضاي 15سال را خواند در حاليكه انسان يا از فرداي خود خبر ندارد ويا مي داند كه مثلاً سه روز ديگر از عمرش باقي است واز طرفي توانايي بلندشدن از زمين را ندارد وبه سختي در بستر بيماري افتاده است لطفاً جوانب مختلف قضيه فوق را عنايت فرماييد؟
هنگاميكه شخص درصورت انجام فريضه امر به معروف ونهي از منكر بااينكه توانايي هم دارد مورد تمسخر قرار مي گيرد بايد چگونه وظيفه اش را انجام دهد بطوريكه هم رضايت خداوند جلب شود وهم نهايت راهنمايي را درقبال مردم مسلمان به انجام رساند؟
امر به معرو ف و نهي از منكر چند مرحله دارد و چه موقع واجب و كجا مستحب است؟ به استناد چه رواياتي ؟
مـنـظـور از تـولـي و تبري كه به عنوان دو دستور اسلامي به ما آموخته اند چيست آيا اين دو دستور را در دنياي امروز نيز مي توان انجام داد ؟
فروع دين چند تا است؟
ويژگيهاي امور فطري را بيان كنيد .
اقسام امور فطري را بيان كنيد .
چه امر فطري به خداي متعال تعلق مي گيرد ؟
در آيـه 257 بـقره آمده است : [ اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اولياوهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات 000 ] . ظاهر آيه اين است كه مومن و كافر هر دو هم نور دارند و هم ظلمت . تـفـاوت آنهافقط در اين است كه مومن اول در ظلمت است و سپس به نور راه مي يابد و كافر اول درنور است و سپس به ظلمت رهنمون مي گردد . از اين رو همچنين اين سئوال پيش مي آيدكه كافر چگونه در نور است و در عين حال دچار كفر ؟
معناي فطرت را بيان كنيد .
شناخت فطري خدا را توضيح دهيد .
  1. 1452 از 4632