مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه اين كه خدا بعضي از بندگان خوبش را دچار بيماري مي كند چيست ؟
ايا با وجود اينكه سرنوشت هر انساني براي خداوند معلوم است قرار دادن پاداش و جزا براي انسان صحيح است
دلايل حرمت استماع آهنگهاي مبتذل چيست؟
فلسفه افرينش و حيات چيست
فلسفه خلقت انسان چيست
فلسفه ركوع و سجود نماز چيست و تفاوت آن دو در چيست
چرا پيامبران معصومند
فلسفه مرگ چيست؟
فلسفه مرگ چيست
فلسفه وجود پيامبران چيست
باتوجه به اينكه خداوند قادرمطلق است حال سؤال اين استكه آيا خداوند مي تواند سنگي خلق كند كه خود نتواند بلند كند ونمونه اي ازاين گونه سؤالات مشابه .
لطفاً جهت پاسخگويي من وديگران به اينگونه سؤالات مرا راهنمايي فرماييد .
اهل تشيع معتقدند كه خدا داراي قدرت مطلق است . پس خدا مي تواند كسي ما نند خود با همان صفات و… خلق كند .
در اين صورت وحدانيت خدا ««قل هو ا… احد »» از بين مي رود. درست است خدا طبق حكمت خود هيچ وقت اين كار را نخواهد كرد ولياگر احتمال اين امر هم باشد پس خدا مي تواند احديت خود را از دست دهد . لطفاً كمي توضيح دهيدو متشكرم.
  1. 1455 از 4632