مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مولوي، عدل و ظلم را چگونه تعريف ميكند؟ و آيا تعريف او در مورد عدل و ظلم خداوند هم درست
است؟
ديدگاه حضرت علي (ع) پيرامون مقام ممتاز اهل بيت چيست؟
: حضرت علي در نهج البلاغه دلائل حقانيّت و برتري خود را براي امر خلافت چه مي​داند؟
حكماي الهي، چه تعريفي از عدل و ظلم را پذيرفتهاند؟
نظر حكماي الهي در مورد «عدل خداوند» چيست؟
حضرت علي(ع) در مورد حقّ موجودات بر خداوند، در خطبه 214 نهجالبلاغه، چه ميفرمايد؟
پاسخ اين اشكال كه خداوند، عادل نيست، چون در افاضه به موجودات تفاوت قائل شده، چيست؟
چرا «عدل» جزو اصول دين در شيعه شمرده شده است؟
زنادقه چه كساني بودند و اعتقادشان چه بود؟
چرا «عدل» جزو اصول دين در شيعه شمرده شده است؟
اشكال مشترك در مورد «عدل» و «حكمت» پروردگار، چيست؟
انديشه «ثنويت»، چگونه پديد آمده است؟
  1. 1489 از 4632