مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند براي اينكه حقايق در مورد علت خلق آدم روشن شود، چگونه فرشتگان را در بوته آزمايش قرار داد؟

در مورد «علم اسماء» كه خداوند به آدم آموخت چه تفسيرهايي وجود دارد؟
منظوراز سجده فرشتگان هنگام خلق آدم، سجده براي خدا بود يا آدم؟

چرا خداوند آدم را كه براي زندگي روي زمين آفريده بود، در آغاز ساكن بهشت كرد؟
روشن ترين و قانع كننده ترين دليل وجود خدا چيست؟

شيطان چگونه آدم و همسرش را براي استفاده از درخت ممنوع، كه خداوند آن دو را از آن نهي كرده بود، ترغيب و اغوا كرد؟

بهشتي كه آدم در ابتداي خلقت در آن ساكن بود، كدام بهشت بود؟

مخالفان حضرت نوح، در مقابل دعوت آن حضرت چه پاسخهايي دادند؟

نوح به ايرادهاي مخالفان چه پاسخهاي منطقي داد؟

قرآن از زبان نوح در مورد صبر و اصرار وي بر دعوت خويش و لجاج و عناد مخالفان چه مي​گويد؟

چگونه نظم مي تواند نشانه عقل و فكر باشد؟

مرحله دوم، مبارزه نوح چگونه بود و در اين مرحله خداوند به نوح چه دستورهايي داد؟
  1. 1515 از 4632