مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مضمون آية مسئولون چه ميباشد؟

برخي از آياتي كه پيرامون اهل بيت (ع) وارد شده است را بيان ميكند؟

مضمون آية صلوات از ديدگاه مفسّران و اهل شيعه و سني چگونه است؟

منظور از صراط مستقيم چيست؟

وسيلة پذيرش توبة آدم(ع) چه بوده است؟

بهترين حسنات در آية 89 سورة نمل چه ميباشد؟

ديدگاه علماي اهل سنت و علماي شيعه در مورد امام مهدي(ع) چيست؟

مفهوم آيات 105 و 106 سوره انبياء و روايات پيرامون قيام حضرت مهدي چيست؟

معروفترين رواياتي كه در مورد قيام حضرت مهدي (ع) آمده است چيست؟

دلالت آية 55 سورة نور در مورد قيام ولي عصر (ع) چگونه است؟

دلالت آية 33 سورة توبه و احاديثي كه در مورد ظهور حضرت مهدي (ع) آمده چيست؟

مفهوم انتظار چيست؟

  1. 1553 از 4632