مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منتظران واقعي چه خصوصياتي بايد داشته باشند؟

اعتقاد به مبدا از چه زماني وجود داشته است؟

چرا بعضي، از شنيدن لفظ «معجزه» وحشت ميكنند؟
حقيقت اعجاز چيست؟
چرا به پيامبر (ص) نسبت «سحر» دادند؟

منظور از معارف ديني چيست؟

قرآن درباره اثبات وجود خدا از چه راهي وارد شده؟

از مجموعه آياتي كه در باب مبدأ و معاد در قرآن آمده خداوند چگونه معرفي شده؟

در بعضي از روايات رعد را به صداي فرشتگان و برق را اثر شلاقي كه فرشتگان بر ابرها مي‎زنند شناخته‎اند، در صورتي كه علم امروز خلاف آن را ثابت كرده است، اين روايات چگونه توجيه مي‎شوند؟

مهم‎ترين عاملي كه عاطفه انساني را تقويت مي‎كند چيست؟

احباط و تكفير يعني چه؟

ديدگاه قرآن در مورد احباط و تكفير چيست؟

  1. 1554 از 4632