مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند، علم الاسماء را به فرشتگان نياموخت تا خليفه خدا شوند؟
منظور از اراده تكويني و تشريعي خداوند چيست و ارده خدا در آيه ((تطهير)) از كدام نوع است؟
اسناد مستقيم اراده تطهير به خداوند و نه كس و چيز ديگر، در آيه «تطهير»، بيانگر چه نكاتي است؟
منظور از «اهل البيت» در آيه تطهير چيست؟
چرا امر خداوند به فرشتگان مبني بر سجده بر آدم، امر تشريعي نبود؟
جريان سلام هر روزه پيامبر بر اهل بيت و علت آن چيست؟
جريان اعتراف ضمني ابوبكر به اينكه او جزو اهل بيت نيست چيست؟
شواهد موجود بر سنخيت روحي لازم علي، فاطمه، حسن و حسين (ع) براي اهل بيت پيامبر (ص) بودن كدامند؟
آلوسي چه شبهاتي را بر عصمت علي (ع) و آيه تطهير، كه بيانگر عصمت اهل بيت است، وارد كرده است و پاسخ آنها چيست؟
كدام آيات قرآن ممكن است شبهه عدم عصمت پيامبر را به ذهن متبادر كند و اين شبهه، چگونه رفع ميشود؟
چرا امر خداوند به فرشتگان مبني بر سجده بر آدم، امر تكويني نبود؟
آيا اعمال انسان در يكديگر اثر متقابل دارد و همديگر را باطل مي كند يا كردار شايسته حكم و اثرخود را داراست و گناهان نيز حكم و اثر خود را دارد؟
  1. 1569 از 4632