مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از مقام محمود چيست؟
از ديدگاه روايات، شفاعت چگونه است؟
ديدگاه روايات پيرامون شفاعت قرآن چيست؟
با توجه به اينكه خداوند براي گناه كاران كيفرهاي سخت معين كرده است آيا برداشتن كيفر تبه كاران به واسطه شفاعت اولياء خدا با عدالت خداوند سازگار است؟
آيا سجده فرشتگان بر آدم به منظور پرستش و عبادت بود؟
با توجه به اينكه قانون و سنت خدا تغيير ناپذير است آيا شفاعت يك نوع رابطه بازي نيست كه قانون منسجم و كلي را بر هم مي زند؟
آيا شفاعت باعث نمي شود تا شفيع، خداوند را وادار كند كه اراده خود را بشكند و برخلاف آن كار ديگري انجام دهد؟
آيا وعده شفاعت به بندگان، از ناحيه پيامبران الهي باعث جرأت مردم بر انجام گناه نيست؟
يكي از اشكالات شفاعت اين است كه: اگر راه سعادت را به راهنمايي عقل طي كنيم به شفاعت بر نمي خوريم. قرآن نيز مسأله شفاعت را به طور شفاف بيان نكرده و از متشابهات است. بنابراين، ادب ديني اقتضا دارد درباره شفاعت ساكت باشيم، پاسخ آن چيست؟
وسعت و گستره شفاعت چقدر است؟
چه كساني از پاداش هاي بزرگ و بدون حساب الهي بهره مند مي شوند؟
كيفر بر چند قسم است؟
  1. 1571 از 4632