مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با اين كه امامان و پيشوايان معصوم از حوادث و گرفتاريها آگاه بودند و علم غيب داشتند چرا هدف تير حوادث ناگوار مانند مسموميت و غيره قرار ميگرفتند؟
آيا قيام امام حسين (ع) قيامي آگاهانه بود يا انفجاري ناآگاه؟
آيا اعتقاد به وجود مصلح جهاني، مخصوص مسلمانان است يا اينكه ملل ديگر نيز به آن عقيده دارند؟ خصوصيات مصلح موعود در احاديث اسلامي چيست؟
چرا نام امام قائم (عج) در قرآن نيامده است؟
با اين همه علاقهاي كه از جانب ارادتمندان امام زمان (عج) اظهار ميشود چرا باز آن حضرت از ديدگان پنهان است؟
آيا فراگيري فساد مايه انقلاب حضرت مهدي (عج) است؟ و اگر چنين است چرا در گسترش آن كوشش نكنيم؟
فوايد گوناگون امام زمان(عج) در زمان غيبت براي امت اسلامي چيست؟
قيام مهدي (عج) و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه امكانپذير است و اين حكومت چه ويژگيهائي دارد؟
دوران ظهور امام زمان (عج) را زمان تكامل جامعه بشري ميدانند مقصود از اين تكامل چيست؟
با توجه به اينكه آيين اسلام، آيين حريت و آزادي است معالوصف، چرا مسلماني كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح «مرتد» شده بايد كشته شود؟
نقش و فائده امام غائب در بقاء مكتب چيست؟
ديدگاه قرآن و نهجالبلاغه درباره حجتهاي مخفي و پنهان خداوند چيست و اين ديدگاهها چگونه ما را به وجود امام مهدي(عج) رهنمون ميكند؟
  1. 1588 از 4632