مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي توان مسائل بنيادي نبوت و معاد را با دلائل نقلي , اثبات كرد ؟ و آيا فرقي بين اين دو دسته از مسائل وجود دارد ؟
وجـه مـقـدم داشـتن بخش نبوت بر بخش معاد چيست ؟ و آيا ترتيب منطقي ديگري براي تنظيم مسائل اين دو بخش وجود دارد ؟
نفس نباتي چه فرقي با نفس حيواني و انساني دارد ؟ و اين فرق چه تاثيري در مساله معاد مي تواند داشته باشد ؟
اين مطلب در فلسفه ثابت شده است كه موجودي كه داراي قوه كمال و فعليت است وقتي از حالت بالقوه به حالت بالفعل برسد , ديگر ممكن نيست كه بعد از آن دوباره به حالت قوه بودن برگردد , همچنين هر موجودي از حالت كاملتر خود به حالت ناقصتربرنمي گردد . از ايـن رو وقـتي انسان مي ميرد به حالت تجرد نفس دست مي يابد از موجودمادي قوي تر و كاملتر است : بنابراين محال است كه بعد از مرگ دوباره به جسم مادي تعلق پيدا كند زيرا اين امر مستلزم رجوع شي ء به قوه است بعد از خروج ازقوه و رسيدن به فعليت .
تفاوت اعتقاد به معاد و عدم آن , در جهت دادن به فعاليتهاي زندگي را شرح دهيد ؟
اعتقاد به زندگي اخروي , در چه صورتي مي تواند نقش عظيم خود را در جهت مطلوب بخشيدن به زندگي , ايفاء كند ؟
اهتمام قرآن به موضوع معاد را شرح دهيد ؟
علت سرسختي مردم در برابر پذيرفتن معاد را توضيح دهيد ؟
نـمـونـه تـلاش بيماردلان براي تحريف اعتقاد به معاد را ذكر , و موضع قرآن را دربرابر امثال اين تحريفات را بيان كنيد ؟
ضرورت تحقيق درباره معاد و برتري آن بر تحقيق در مسائل دنيوي را شرح دهيد ؟
دليل وحدت موجودات در دو جهان چيست ؟
تصور صحيح معاد نيازمند به چه اصولي است ؟
  1. 1632 از 4632