مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قبض روح همگان بدست عزرائيل است ؟
گريه كردن براي مردگان درس است يا نه ؟
معناي عبارت « انا اليه راجعون » چيست ؟
آيا آرزوي مرگ داشتن رواست ؟
آيا زمان مرگ هر انساني از پيش ، معيّن است و عاملي ديگر در طول يا كوتاهي عمر اثر ندارد ؟
مرگ چيست و براي چيست ؟
معناي اَجَل چيست و تفاوت اجل با اجل مُسمّي كدام است ؟
اينكه گفته مي شود : « اجل هر كس به دست خداست » آيا تصادفات منجر به مرگ و خودكشي نيز به دست خداست ؟
چرا زمان مرگ افراد مشخص نشده است ؟
آيا روزي خواهد آمد كه انسان جلو مرگ را بگيرد و آن روز مذهب و دين چه جوابي دارد به انسان بدهد ؟
چگونه است كه اولياي خدا هم آرزوي مرگ مي كنند و هم درخواست عمر طولاني ؟
فرق اجل محترم و معلق چيست ؟ آيا رفتن به جبهه جنگ اجل را جلو مي اندازد ؟
  1. 1638 از 4632