مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هيچكدام از مردگان زنده نشده اند كه از دنياي ديگر خبر مي دهند ؟
معناي جمله « واخلف علي اهله في الغابرين » به چيست ؟
چگونه است كه افرادي در قبر جسدشان نمي پوسد ؟
زمان و مكان عالم برزخ چه تفاوتي با زمان و مكان عالم دنيا دارند ؟
سؤال و فشار قبر چگونه است ؟
چرا مرده را كفن و دفن مي كنند و چرا طرف راست صورتش را بر خاك مي گذارند ؟
در برخورد با جنازه ، كدام روش بهتر است : دفن كردن ، سوزاندن و يا به دريا اندختن ؟
مراد از آيه « قالوا ربنا امتنا لثنتين و حييتنا اثنتين فاعترفتا بذنوبنا فهل الي خروج من سبيل » چيست ؟
قبر و مزار به چه معناست ؟
با اينكه خداوند از تمام حقايق آگاه است ، چرا فرشتگان در قبر از انسان سؤال مي كنند ؟
راه رفتن بر سر قبر مرده مسلمان چه حكمي دارد ؟
آيا اينكه بعضي افراد وصيت مي كنند آنها را در مشاهد مشرفه دفن كنند صحيح است و براي آنها سود دارد ؟
  1. 1641 از 4632